Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Co to są mieszkania chronione i komu się należą?369

Kategoria: Społeczeństwo

Autor: Fundacja Shamrock

Utworzono: 18/01/2017

W związku z faktem, że program „Za życiem” przewiduje budowę na szeroką skalę mieszkań chronionych, warto głębiej zapoznać się z tą formą pomocy. Rząd zakłada utworzenie ok. 50 takich mieszkań rocznie dzięki dotacji dla samorządu lub umowie z organizacją pozarządową (pod nadzorem wojewody). Samorząd będzie zobowiązany do prowadzenia tej formy wsparcia przez co najmniej 10 lat od uruchomienia programu.

Ochrona dająca swobodę

Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Według przepisów, które na obecną chwilę mają stać się obowiązujące, lokale nie powinny być większe niż dla 10 osób, powinny być one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pierwszeństwo w otrzymaniu tej formy wsparcia będą miały osoby samotne lub zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych albo środowiskowych.

Do zamieszkania w takich lokalach uprawnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidome.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Ma ono zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter odpłatny. Opłatę ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby te nie ponoszą jednak opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ogólnie przyjętego w kraju niezbędnego do życia kryterium dochodowego.

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Rozwiązanie lepsze i tańsze od DPS-ów

Mieszkania chronione to coraz popularniejsza alternatywa dla domów pomocy społecznej (DPS) – twierdzą gminy, gdzie mieszkań chronionych jest najwięcej. Takie lokale zapewniają opiekę, ale i większą samodzielność mieszkańcom. Są tańsze w utrzymaniu dla samorządów niż miejsca w DPS.

Dobrym przykładem jest tu województwo opolskie. Z danych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że na Opolszczyźnie funkcjonuje 78 mieszkań chronionych. Najwięcej jest ich w Kędzierzynie-Koźlu – 47 oraz w Strzelcach Opolskich – 24, gdzie na mieszkania chronione w ostatnich latach przerobione zostały przekazane gminom dawne hotele robotnicze. Po jednym lub dwa mieszkania chronione mają też miasto Opole, gminy Krapkowice i Byczyna oraz powiaty Brzeski i Krapkowicki. Według danych służb wojewody opolskiego, w 2013 roku z mieszkań chronionych skorzystały w woj. Opolskim 93 osoby.

Zdaniem zastępcy burmistrza Strzelec Opolskich ds. społecznych i promocji gminy Marii Feliniak funkcjonujące w jej gminie od maja 2012 roku mieszkania chronione to jedna z "lepszych i tańszych form pomocy społecznej". Feliniak podała, że urządzone w formie kawalerek z łazienką i aneksem kuchennym mieszkania wyposażone są w system powiadamiania np. w razie zasłabnięcia. - Gwarantują więc pomoc w razie potrzeby, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie dają poczucie samodzielności i intymności osobom samotnym czy starszym, bo w domach pomocy społecznej zwykle kwateruje się mieszkańców w dwu czy trzyosobowych pokojach – dodała Feliniak.

Zaznaczyła, że mieszkania chronione to również rozwiązanie tańsze dla gminy. Wyjaśniła, że koszty utrzymania jednej osoby w DPS to ok. 3 tys. zł miesięcznie. Kierowani do DPS ludzie płacą 70 proc. swojej emerytury. - Resztę, jeśli taka osoba nie ma rodziny, dopłaca gmina – dodała Feliniak i podała, że średnia taka dopłata do mieszkańca ze strony gminy wynosi ok. 2 tys. zł miesięcznie. Dopłaty roczne do ok. 60 osób w DPS-ach kosztują gminę Strzelce Opolskie milion zł. - Tymczasem pełny koszt funkcjonowania w mieszkaniu chronionym to 960 złotych miesięcznie – podkreśliła wiceburmistrz.

Dlatego władze Strzelec Opolskich rozważają przygotowanie kolejnych mieszkań chronionych. - Tym bardziej, że zainteresowanie tą formą pomocy jest duże. Wszystkie istniejące u nas mieszkania są zajęte – zaznaczyła.

Gmina Kędzierzyn-Koźle w 47 istniejących od 2010 roku mieszkaniach chronionych ma 52 miejsca. Jak wyjaśniła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Ceglarek, 5 z proponowanych mieszkań przystosowana jest np. dla małżeństw czy dla osoby z dzieckiem. Ceglarek zapewniła, że ich lokatorzy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską, zamontowany system przywoławczy oraz np. pomoc pracownika socjalnego. W mieszkaniach nie ma barier architektonicznych. Organizowane są też działania integrujące mieszkańców. - Na początku była trudność z ich zasiedleniem. Teraz wręcz czeka się na miejsce – dodała Ceglarek.

Z powyższego więc wynika, że decyzja rządu o zwiększeniu tej formy pomocy jest słuszna i pożądana. Należy w związku z tym oczekiwać na realizację tych celów.

Autorka: Patrycja Bogdała


Tagi: mieszkania, pomoc, niepełnosprawni

Komentarze do artykułu

Zaciekawił Cię ten artykuł? Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję i dodaj komentarz.

O autorze artykułu

Dodaj komentarz

Wpisz poniżej swój komentarz do tego artykułu i naciśnij przycisk Dodaj komentarz aby zatwierdzić.

Partnerzy Zróbmy To Razem