Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Jak egzekwować dostępność infrastruktury?368

Kategoria: Społeczeństwo

Autor: Fundacja Shamrock

Utworzono: 14/12/2016

O tym, jak zlikwidować bariery architektoniczne dyskutowano podczas konferencji „Infrastruktura dostępna” zorganizowanej przez Integrację i Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Zastanawiano się, jak przekonać projektantów do tworzenia budynków i ulic, które nikomu nie stwarzają barier w poruszaniu się. W toku debaty ujawniła się różnica zdań.

Karać czy uwrażliwiać?

W kwestii dostępności głos Integracji i środowiska osób z niepełnosprawnością współbrzmi z głosem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. - Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa zależy na tym, by kwestia projektowania, wykonawstwa, dostosowywania na różnych etapach obiektów była jednym z podstawowych aspektów branych pod uwagę – przedstawił stanowisko swojego resortu wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

Wiceminister zapowiedział, że na razie nie będzie wprowadzenia dodatkowych sankcji, którymi miałyby być obłożone instytucje i firmy odpowiedzialne za tworzenie niedostępnych przestrzeni.

- Na chwilę obecną nie widzę żadnych działań doraźnych – powiedział minister Żuchowski. – Bardziej myślę o działaniach w sferze światopoglądu i większej aktywności tych, którzy są odpowiedzialni za przestrzeń. Ale nie w formie tworzenia nowych artykułów, ustępów i paragrafów, tylko na bazie pokazania konkretnych przykładów. W kontekście takiego katalogu rozwiązań obrazowo-ilustracyjnych. Dziś nie możemy przyjąć ręcznego sterowania, bo wszystkie projekty - finansowane z środków prywatnych czy unijnych - tworzy projektant pod konkretne wymagania i przepisy. Natomiast wszędzie tam, gdzie jest niejednolitość interpretacji przepisów w kontekście dostępności obiektów, to chcemy po pierwsze zwrócić uwagę, a po drugie w przyszłości uczulić przede wszystkim projektantów – podkreślił.

Minister zapowiedział stworzenie katalogu dobrych praktyk, które zawierałyby przykłady właściwego dostosowania budynków i przestrzeni w formie ilustracji, a także umieszczenie odpowiednich materiałów na temat dostępności w pismach branżowych.

Odmienny pomysł na przyśpieszenie procesu likwidacji barier architektonicznych zaprezentował przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kaca.

- Moim zdaniem przydałby się pewien model prawa dyskryminacyjnego, który pozwoliłby osobom z niepełnosprawnościami domagać się odszkodowań od właścicieli i inwestorów za to, że ich uczestnictwo w życiu społecznym jest z powodu braku dostępności poważnie ograniczane – stwierdził. – Dopóki ktoś nie zapłaci konkretnych pieniędzy za to, że nie przystosował właściwie swojego budynku, to chyba tego nie zmienimy.

PFRON na likwidację barier architektonicznych w ramach programu wyrównywania szans między regionami wydał 49,5 miliona złotych w roku 2016. Kwota ta wzrośnie do 50 milionów w roku 2017.

Zbieżne zdanie z przedstawicielem PFRON-u wyrażają również internauci.
Wyp. 1.: O uwrażliwianiu społeczeństwa mówi się od 25 lat. Czy to aby nie za długo trwa to całe uwrażliwianie? Ile jeszcze lat wózkowicze będą czekać na efekty tych akcji uwrażliwiających? Przecież byliśmy cierpliwi 25 lat i według mnie czas już karać finansowo.
Wyp. 2.: uderzenie po kieszeni najbardziej zmotywuje. na żadne uwrażliwianie nie ma co liczyć, bo to się nie sprawdziło.

Autorka: Patrycja Bogdała


Tagi: bariery, architektoniczne, likwidacja, PFRON

Komentarze do artykułu

Zaciekawił Cię ten artykuł? Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję i dodaj komentarz.

O autorze artykułu

Dodaj komentarz

Wpisz poniżej swój komentarz do tego artykułu i naciśnij przycisk Dodaj komentarz aby zatwierdzić.

Partnerzy Zróbmy To Razem