Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Mieszkania treningowe a chronione370

Kategoria: Społeczeństwo

Autor: Fundacja Shamrock

Utworzono: 01/02/2017

Domy Pomocy Społecznej są bardzo kosztowne. Niejednokrotnie przebywają w nich osoby stosunkowo zaradne, nie wymagające stałej, całodobowej opieki. Dlatego coraz bardziej polityka państwa zmierza w stronę mieszkalnictwa chronionego. O mieszkaniach chronionych szerzej pisaliśmy tutaj. Dziś skupimy się na pokrewnych tej grupie tzw. mieszkaniach treningowych.

Na czym polega różnica?

Pobyt w mieszkaniu chronionym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy. Mieszkania chronione mogą być przyznane na czas określony lub też na stałe, kiedy zastępuje ono pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Szczególną formą mieszkań chronionych, w których prawo pobytu przyznaje się na czas określony, są tzw. mieszkania treningowe. Właśnie czasowość umowy zdecydowanie odróżnia mieszkania treningowe od chronionych. Tu żaden z beneficjentów nie może zamieszkać na stałe.

Jak działa ta instytucja?

Mechanizm funkcjonowania jest prosty:
W mieszkaniach treningowych przebywa po kilka osób z przerwami np. na wyjazdy do warsztatów terapii zajęciowej. Uczą się, jak samodzielnie dbać o zdrowie, gospodarować pieniędzmi, spędzać wolny czas, załatwiać sprawy w urzędach, przygotowywać posiłki, robić zakupy, prać, sprzątać. Sami płacą za czynsz, prąd, wodę, pokrywają koszty wyżywienia, zakupu lekarstw, przejazdów, udziału w imprezach kulturalno-rekreacyjnych i wycieczkach. Mieszkańcy bynajmniej nie są tam zostawieni sami sobie. Zawsze mogą liczyć na pomoc kierownika-koordynatora i trenera-opiekuna, który będzie przebywał z podopiecznymi po południu, wieczorem i w nocy.

Dobre praktyki

Niektóre gminy już od kilku lat tworzą mieszkania treningowe. Przykładem może być Płock. Tam zarządcy takich lokali mają ambitny plan. Jeśli mieszkaniec lokalu treningowego sprawdzi się i usamodzielni na tyle, że uzyska pozytywną opinię trenera-opiekuna, będzie miał szansę na własne mieszkanie, o które będzie mógł się starać w ratuszu.

Są też nowsze inicjatywy. Na warszawskiej Pradze, w budynku komunalnym przy ulicy Jagiellońskiej, od stycznia 2017 r. działa mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel pobytu to pomoc w osiąganiu samodzielności.

Mieszkanie dla czterech osób ma charakter rotacyjny, z możliwością przebywania w nim od kilku tygodni do trzech miesięcy. Jego tymczasowi lokatorzy mają zapewnioną pomoc w zakresie rehabilitacji usamodzielniającej, m.in. poprzez różnego rodzaju treningi np. kulinarne i porządkowe.

W Warszawie znajduje się 8 mieszkań chronionych-treningowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami współfinansowanych ze środków miasta, w tym cztery dla osób chorujących psychicznie, trzy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i jedno dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, poruszających się na wózkach. W latach 2016-2018 na prowadzenie tych mieszkań ratusz przeznaczył ponad 3,2 mln zł.

Autorka: Patrycja Bogdała


Tagi: niepełnosprawni, mieszkania, trening

Komentarze do artykułu

Zaciekawił Cię ten artykuł? Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję i dodaj komentarz.

O autorze artykułu

Dodaj komentarz

Wpisz poniżej swój komentarz do tego artykułu i naciśnij przycisk Dodaj komentarz aby zatwierdzić.

Partnerzy Zróbmy To Razem