Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Zgłoś swoje członkostwo do Polskiej Rady Języka Migowego371

Kategoria: Społeczeństwo

Autor: Fundacja Shamrock

Utworzono: 15/02/2017

Jeżeli działasz na rzecz środowiska osób niesłyszących i nie są Ci obojętne problemy tej grupy, masz okazję zrobić coś więcej!

Miejsce dla Ciebie!

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń do zgłaszania kandydatów na członków Polskiej Rady Języka Migowego.

O Radzie

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy o Języku Migowym i Innych Formach Komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Rada jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Do zakresu działania Rady należy:

  • ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
  • upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
  • sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
  • wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

W skład Rady wchodzi, m.in. dziewięciu przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń znających polski język migowy, system językowo-migowy lub sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych lub zajmujący się zawodowo tą problematyką (art. 20). Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jak się przyłączyć?

Zgłoszenie kandydata zawiera:

  • oświadczenie kandydata o znajomości polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych, lub zajmowaniu się zawodowo tą problematyką;
  • oświadczenie kandydata o znajomości języka polskiego;
  • informację o kandydacie w zakresie uzasadniającym udział w składzie Rady.

Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (czyli od 06-02-2017 r. – wtedy ogłoszenie pojawiło się na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych). O naborze decyduje data wpływu z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do PRJM 2017”. Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Polskiej Rady Języka Migowego - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 922).

W przypadku dokonywania zgłaszania przez podmiot do tego uprawniony więcej niż jednego kandydata prosimy o nadsyłanie osobnych zgłoszeń.

Więcej informacji można przeczytać pod tym odnośnikiem.

Autorka: Patrycja Bogdała


Tagi: język, migowy, słuch,

Komentarze do artykułu

Zaciekawił Cię ten artykuł? Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję i dodaj komentarz.

O autorze artykułu

Dodaj komentarz

Wpisz poniżej swój komentarz do tego artykułu i naciśnij przycisk Dodaj komentarz aby zatwierdzić.

Partnerzy Zróbmy To Razem