Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Spółdzielnie socjalne na lepszych prawach?375

Kategoria: Społeczeństwo

Autor: Fundacja Shamrock

Utworzono: 06/04/2017

Dzisiaj spółdzielnie socjalne nie cieszą się dużym zainteresowaniem, gdyż mimo obowiązku zatrudniania w nich sporej grupy pracowników zagrożonych wykluczeniem, postrzegane są jak zwyczajne, komercyjne przedsiębiorstwa. Planowane zmiany przepisów z założenia mają ich sytuację poprawić, co wzbudza niezadowolenie wśród właścicieli zwykłych firm. Czy słusznie?

Dla jednych lepiej, dla drugich gorzej

Kwestię tę poruszył portal WatchDogPfron, który w opublikowanym na swoich łamach artykule wyjaśnia, co następuje: Wobiegu prawnym znalazł się projekt nowelizacji ustawy ospółdzielniach socjalnych, któregozapisy zmieniają art. 22 ustawy orehabilitacji, przyznając prawo doudzielania ulgi wewpłatach naPFRON spółdzielniom socjalnym zatrudniającym dowolną liczbę pracowników podwarunkiem, że30% stanowić będą osoby zniepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną (wtym grupy szczególne). Oznacza to, żespółdzielnia zatrudniająca np.5 pracowników, zktórych dwóch posiada wymienione wart. 22 rodzaje niepełnosprawności, będzie miała prawo doudzielania ulg wewpłatach naPFRON swoim klientom.

Przedsiębiorcom nie w smak

Taka sytuacja, mówiąc eufemistycznie, bynajmniej nie cieszy prowadzących działalność gospodarczą. „WatchDogPfron” ujawnia dlaczego.

  • popierwsze: rozwiązanie tonarusza warunki równego traktowania podmiotów gospodarczych korzystających zrozwiązań art. 22. Jedna zgrup, byuzyskać prawo doudzielania ulg, musi zatrudnić 25 pracowników, druga jedynie 3. Toznacząca i– nie ma co ukrywać – dyskryminująca zmiana warunków dostępu doinstytucji ulg przez dwa różne sektory pracodawców;
  • podrugie: pierwsza grupa będzie podlegać restrykcyjnym karom ikontrolom stanu zatrudnienia 25 pracowników i30% niepełnosprawnych, druga nieobjęta tego typu obowiązkami takim kontrolom irestrykcjom podlegać znatury prawa nie będzie;
  • potrzecie: różnym warunkom udzielania ulg, októrych powiedzieliśmy wyżej, towarzyszą także znacząco odmienne koszty ich uzyskania, które wsposób oczywisty oddziałują naryzyko prowadzonej działalności. Wprzypadku małej spółdzielni miesięczne koszty płac wynoszą kilka tysięcy złotych. Wprzypadku firmy zatrudniającej 25 pracowników same tylko koszty płacy toponad 60 tysięcy złotych miesięcznie;
  • poczwarte: proponowane warunki udzielania ulg przez spółdzielnie socjalne stwarzają trudne doopanowania pole donadużyć inieprawidłowości, które kosztami finansowymi obciążą PFRON, wizerunkowo zaś cały sektor przedsiębiorstw udzielających ulgi”.

Czy na pewno

Warto jednak tutaj wziąć pod uwagę fakt, że do tej pory spółdzielnie socjalne, z racji konieczności zatrudniania w większości osób z tzw. grup wykluczonych, są mniej konkurencyjne na rynku pracy. Czy więc proponowane zmiany aby nie poprawią ich funkcjonowania? – Raczej tak się stanie. Trudno się jednak dziwić, że nowe uregulowania prawne wzbudzają sprzeciw wśród przedsiębiorców, ponieważ potencjalne zaburzenie konkurencyjności jest sprzeczne z ich interesem. Dobro osób wykluczonych (w tym niepełnosprawnych) powinno jednak być w niniejszym wypadku celem nadrzędnym, gdyż gospodarka, oparta tylko na ekonomicznej, chłodnej kalkulacji, zapomina o najsłabszych, a rolą państwa jest również o nich dbać.

Autorka: Patrycja Bogdała


Tagi: spółdzielnie, socjalne, PFRON

Komentarze do artykułu

Zaciekawił Cię ten artykuł? Bądź pierwszy! Rozpocznij dyskusję i dodaj komentarz.

O autorze artykułu

Dodaj komentarz

Wpisz poniżej swój komentarz do tego artykułu i naciśnij przycisk Dodaj komentarz aby zatwierdzić.

Partnerzy Zróbmy To Razem