Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Aktywni od zaraz ID:146

Seria: Aktualności

05/03/2013, dodała: Patrycja Starosta

Trzy miasta województwa opolskiego - Paczków, Gogolin i Tułowice biorą udział w programie „Aktywni od zaraz”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych, które pozostają bezrobotne.

30 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z gmin Paczków, Gogolin, Tułowice, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może skorzystać z płatnych staży i szkoleń.

Projekt przewiduje doradztwo zawodowe i psychologiczne, warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych, a w tym szkolenie z obsługi komputera, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty prawne, szkolenia zewnętrzne przydatne w poszukiwaniu pracy. Zaplanowano również 5-miesięczny płatny staż u wybranego pracodawcy.

Zainteresowani powinni zgłosić w magistracie chęć uczestnictwa w projekcie. Warunki jakie należy spełnić, to: zamieszkiwanie na terenie gminy objętej projektem, pozostawanie bez zatrudnienia oraz posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Partnerem programu jest warszawska Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.4.

 


Źródło: Radio Opole

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem