Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Dawca bez ograniczeńID:87

Seria: Aktualności

23/07/2012, dodała: Patrycja Starosta

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant" donosi, że nie ma przeciwskazań wiekowych, aby zostać dawcą organów.

Mowa tu o organach takich jak: nerki, serce, wątroba, płuca, trzustka, rogówki, skóra, kości, szpik kostny i jelita. W tych przypadkach wiek nie jest czynnikiem determinującym. Program Old-to-old zajmuje się przeszczepami wśród osób starszych. Warunkiem absolutnie wykluczającym donację jest HIV, aktywny nowotwór i ogólnoustrojowe zakażenie.

Narządy powinno się przeszczepić od 6 do 72 godzin po usunięciu ich od dawcy. Jednak tkanki, takie jak rogówki, skóra, zastawki serca, kości, ścięgna, więzadła i chrząstki mogą być zachowane i przechowywane do wykorzystania później.

Kolejka osób czekających na przeszczep stale się wydłuża. O kolejności na liście decydują wyłącznie kryteria medyczne. Niestety nie zawsze jeden przeszczep wystarcza na całe życie. Zdarza się, że operację trzeba powtarzać.


Źródło: PAP Nauka

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem