Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Grzyby degradują odpadyID:85

Seria: Aktualności

19/07/2012, dodała: Patrycja Starosta

Sektor Ochrony środowiska to jeden z najbardziej rozwijających się w Unii Europejskiej.

Dr Magadalena Frąc z zespołem naukowców z Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk opracowuje innowacyjny preparat do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych.

Opracowany w ramach projektu, który jest realizowany w ramach Programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) biopreparat mógłby również skrócić czas zalegania masy fermentacyjnej w bioreaktorze.

Odbiorcami otrzymanych przez zespół wyników badań będą przedsiębiorcy sektora odnawialnych źródeł energii i przemysłu rolno-spożywczego zainteresowani możliwością unieszkodliwiania odpadów w procesie fermentacji metanowej oraz rolnicy zainteresowani zagospodarowaniem osadów pofermentacyjnych.


Źródło: PAP Nauka

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem