Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Kolejna bitwa z nowotworamiID:75

Seria: Aktualności

10/07/2012, dodała: Patrycja Starosta

Przełom w leczeniu pacjentów dotkniętych nowotworami w obrębie twarzoczaszki. Polski bioimplant wspomoże regenerację tkanki kostnej usuniętej operacyjnie wraz z rakiem.

Projekt Bioimplant

Naukowcy Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie pod kierunkiem dr. Janusza Jaworowskiego i prof. Zygmunta Pojdy, a także grupa prof. Małgorzaty Lewandowskiej-Szumieł z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zespoły prof. Romualda Będzińskiego i prof. Edwarda Chlebusa z Politechniki Wrocławskiej pracują nad metodą leczenia onkologicznego, w którym wykorzystane zostaną komórki macierzyste pacjenta oraz czynniki indukujące wzrost tkanki kostnej i naczyń krwionośnych.

Interdyscyplinarna współpraca

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej pracują nad nowatorskim implantem stanowiącym rusztowanie dla tkanek. Ma być bazą dla komórek macierzystych, które mają same odtworzyć tkankę kostną. Politechnika Wrocławska jest odpowiedzialna za programowanie systemu nawigacji do wszczepienia bioimplantu.

Inżynier będzie wspomagał proces implantacji, a zastosowanie nawigacji komputerowej, pozwoli na precyzyjne wszczepienie implantu we właściwym miejscu i we właściwy sposób w miejscu ubytku kości. Odpowiada także za wytwarzanie rusztowań tytanowych. Jest to niezbędne, bo u niektórych pacjentów degradacja tkanki kostnej jest tak znaczna, że nawet miejsca sąsiadujące z ubytkiem są osłabione. Potrzebne są zatem wzmocnienia tytanowe - implanty do wstępnego mocowania docelowego biodegradowalnego implantu.

Lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmują się metodą zasiedlania tworzonej przez inżynierów porowatej struktury, przypominającej gąbkę. Centrum Onkologii kieruje projektem od strony medycznej. Zadaniem grupy jest dobór odpowiednich pacjentów, opracowanie jak wyglądają ubytki kości twarzoczaszki - po to, żeby następnie opracowywać modelowe implanty i badać je.

Projektowanie rozwiązań w projekcie Bioimplanty dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych możliwe jest dzięki wartemu 32 mln złotych grantowi z Unii Europejskiej


Źródło: PAP Nauka

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem