Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Krótki sen, szybka starośćID:90

Seria: Aktualności

27/07/2012, dodała: Patrycja Starosta

Kolejne badania potwierdzają, że ilość i jakość snu wpływają na zapadalność na choroby neurodegeneracyjne. Najnowsze z analiz przedstawiono podczas dorocznego zjazdu Alzheimer's Association w Vancouver.

Dowiadujemy się tam, że mózg osób śpiących mniej niż pięć godzin na dobę, a także tych, które śpią więcej niż dziewięć godzin, pracuje gorzej niż w przypadku osób śpiących siedem godzin. Autorzy badań twierdzą, że zbyt krótki lub zbyt długi sen ma związek z o dwa lata szybszym starzeniem się mózgu.

Badacze Washington University School of Medicine w St. Louis przeanalizowali próbki krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego trzech grup ochotników (osób z demencją, ich zdrowych rówieśników oraz osób młodszych), na podstawie których ustalili, że zaburzenia cyklu snu i czuwania były związane z tworzeniem się złogów amyloidowych zwiastujących chorobę Alzheimera.

Naukowcy podkreślają, że wyniki tych badań należy traktować jako wstępne. Choć wskazują na zależność pomiędzy zaburzeniami snu a starzeniem mózgu.


Źródło: PAP Nauka

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem