Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Jeszcze lepsza karta parkingowa dla osób niepełnosprawnychID:84

Seria: Aktualności

19/07/2012, dodała: Sylwia Cegieła

Prawo o ruchu drogowym wprowadziło nowelizację ws. kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Od tej pory nie będzie łatwo podrobić ten dokument. Jego wzór również zostanie ujednolicony. Karta uzyska więc taki sam schemat jak w państwach europejskich.

Poseł Marek Plura tak wyjaśnia ten proces: Konieczność zmiany prawa w zakresie przepisów o kartach parkingowych wynika z praktyki podrabiania kart i nadużywania ich, np. w przypadku śmierci osoby, która ją otrzymała lub korzystania z niej przez członków rodziny nawet wtedy, gdy nie przewożą osoby uprawnionej do posiadania karty.

Zostaną wprowadzone lepsze zabezpieczenia i może zostać wykonana według wzoru dowodu rejestracyjnego. Wszystko ujednolicają przepisy Unii Europejskiej. Ulegnie zmianie również termin jej wydawania. Teraz można ją było uzyskać bezterminowo, ale docelowo zostanie to skrócone do konkretnego terminu. Dokument więc będzie ważny tylko okresowo.

- To ważne, żeby co kilka lat, np. pięć, karty były weryfikowane, chociażby dlatego, że ktoś może już nie żyje, a jego karta jest nadal wykorzystywana bezpodstawnie. – tak to tłumaczy Plura.

Najważniejsze jednak jest to, że powstaną specjalne punkty kontrolne, które będą sprawdzać zasadność posiadania kart oraz na bieżąco liczyć ich posiadaczy. Podobno do końca roku 2012 mają się zakończyć prace związane z tym projektem.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem