Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Międzynarodowy Dzień Matki ZiemiID:212

Seria: Aktualności

22/04/2014, dodał: Fundacja Shamrock

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (ang. International Mother Earth Day) to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku rezolucją A/RES/63/278 z inicjatywy Boliwii, ogłoszone światu przez jej prezydenta Evo Moralesa Ayma.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 22 kwietnia 2009 roku uznała, że "Ziemia i jej ekosystemy są naszym domem", i że ustanowienie Dnia jest "niezbędne w celu promowania harmonii z naturą i Ziemią". Termin "Matka Ziemia" użyto, ponieważ "odzwierciedla współzależność, która istnieje między ludźmi a innymi żywymi gatunkami wspólnie zamieszkującymi na planecie". Uznana została również zbiorowa odpowiedzialność za planetę, do której wezwano narody na Szczycie Ziemi w 1992 (Deklaracja z Rio). Celem Dnia jest promowanie harmonii z naturą oraz Ziemią w celu osiągnięcia sprawiedliwej równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami obecnych i przyszłych pokoleń ludzkości.

Pierwsza celebracja, w ramach ONZ, już w nowym terminie odbyły się 22 kwietnia 2010 roku. Obchody w Polsce odbywają się od 1990 roku 22 kwietnia, jako Dzień Ziemi. W 2012 roku główne uroczystości w Warszawie miały miejsce 24 czerwca podczas uroczystości Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi (2012) ogłoszonego przez ONZ w 2010 roku (rezolucja A/RES/65/151)[9] pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich".

Autorka: Patrycja Bogdała


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem