Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Międzynarodowy Dzień MłodzieżyID:93

Seria: Aktualności

13/08/2012, dodała: Sylwia Cegieła

Obchody Międzynarodowego Dnia Młodzieży datowane są na 12 sierpnia. Święto zapoczątkowało Zgromadzenie Ogólne ONZ dniu 17 grudnia 1999 roku. Wniosek w tej sprawie wysunęła Światowa Konferencja Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Obrady dotyczące ustanowienia święta trwały w Lizbonie w dniach 8-12 sierpnia.

Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała, aby rozpoczęto dużą kampanię informacyjną dotyczącą obchodów tego ważnego Dnia. Chciano w ten sposób przedstawić szerokiemu gronu odbiorców cele Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży do Roku 2000 i w Następnych Latach. Zostały one powzięte w roku 1995 przez Zgromadzenie Ogólne.

Główną ideą tego święta miała być od samego początku aktywizacja młodych ludzi w sferze działań społecznych, czyli niesienie pomocy rówieśnikom, lokalnej społeczności. Mają one w myśl tej idei szerzyć nowoczesne poglądy i wspomagać w działaniach na rzecz młodzieży z innych państw. Młodzi mieli pokazać z własnej perspektywy problemy nie tylko społeczne, ale te związane z polityką i ogólnoświatowe.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Młodzieży zorganizowano w 2000 roku. Były dyskusje, konferencje, zabawy. Wszystko po to, aby zainteresować jak największą rzeszę ludzi. Tegoroczne święto ma charakter proekologiczny. Chodzi więc o uczulenie społeczeństwa na sprawy środowiska naturalnego. Przyświeca mu hasło: „Młodzież a zmiana klimatu: Czas na działanie”.


Źródło: www.ithink.pl

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem