Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

„Nowa szansa” czyli bezpłatne szkolenia dla niepełnosprawnychID:186

Seria: Aktualności

09/07/2013, dodała: Patrycja Starosta

Sanockie Towarzystwo Oświatowe ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Nowa szansa”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, które znajdują się w grupie zagrożonych wykluczeniem  społecznym i zawodowym ze względu na swoją niepełnosprawność.

Projekt kierowany jest do niepełnosprawnych zamieszkujących tereny województwa śląskiego, w przedziale wiekowym 15-27 lat posiadających status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

W ramach projektu beneficjenci otrzymają wsparcie ukierunkowane na zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym poprzez identyfikowanie i ograniczanie barier w ich wejściu na rynek pracy. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych, warsztatach grupowych i indywidualnych oraz otrzymają możliwość budowania doświadczenia zawodowego poprzez staże, podczas których otrzymywać będą stypendium w wysokości 1500 zł za miesiąc. Mogą także liczyć na praktyki zawodowe.

Szczegóły tutaj:

 

 


Źródło: Nowa Szansa

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem