Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Znowu pominięciID:121

Seria: Aktualności

27/11/2012, dodała: Patrycja Starosta

Niepełnosprawni nadal pozostają bez szans na wyższy zasiłek pielęgnacyjny.

16 maja br. Rada Ministrów zaakceptowała przygotowaną przez resort pracy weryfikację kwot kryteriów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej oraz do świadczeń rodzinnych. W wyniku tego wzrosnąć miały kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Nie zmieniła się jednak kwota zasiłku pielęgnacyjnego, który przysługuje:

1) niepełnosprawnemu dziecku;

2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Obecnie zasiłek wynosi 153 zł miesięcznie i nie uległ waloryzacji od 2006 roku. To ponad 6 lat!. Wydaje się to tym bardziej absurdalne w świetle stale rosnących kosztów opieki i pielęgnacji.

Czy rzeczywiście jest możliwe, żeby w państwie - wcale nie najbiedniejszym - brakowało pieniędzy na tak podstawowe potrzeby? A może to nie brak środków, a niedbalstwo czy zapominalstwo rządzących?

Jedno jest pewne, dopóki państwo nie zacznie ludzi traktować poważnie, problemy i frustracje społeczne będą tylko narastać, a ci którym pomoc się należy nadal pozostaną niezauważeni...


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem