Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Nowy okres zasiłkowID:113

Seria: Aktualności

30/10/2012, dodała: Patrycja Starosta

Od 1 listopada 2012 do 31 października 2013 roku obowiązywać będzie nowy okres zasiłkowy. Jeszcze do końca października br. jest szansa na złożenie wniosku wraz z obowiązkowymi dokumentami o zasiłek i dodatki rodzinne.

Od 1 listopada 2012 roku zasiłki odpowiednio wynosić będą:

77 zł – na dziecko do 5 lat; 

106 zł – na dziecko powyżej 5 do 18 lat; 

115 zł – na dziecko 18-24 lat. 

O zasiłek będzie można się ubiegać w dowolnym czasie, wtedy kiedy wystąpi taka potrzeba. Ci którzy złożą wniosek do końca października mogą się spodziewać wypłaty pierwszych świadczeń do połowy grudnia 2012 roku.

W tym okresie rozliczeniowym do zasiłku uprawnione są rodziny, w których dochód nie przekracza 539 zł na osobę oraz 623 zł na osobę, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko.

Zasiłek na dziecko przysługuje do ukończenia przez nie 18 lat, a w przypadku gdy się uczy do 21 roku życia. Do 24 roku życia potomka można pobierać zasiłek na dziecko, które pobiera naukę w szkole wyższej i posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności 

Świadczenie to mogą pobierać rodzice lub opiekunowie faktyczni  czyli ci którzy zajmują się dzieckiem i wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka. Zasiłki przysługują także samej osobie uczącej się w przypadku gdy jej rodzice nie żyją albo mają zasądzone alimenty od nich.

Dla dzieci niepełnosprawnych należą się dodatkowe świadczenia

Do zasiłku rodzinnego można otrzymać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat, 80 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat). Taki dodatek należy się, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i nie ukończyło 16-go roku życia, W przypadku dzieci w wieku 16-24 dodatek można otrzymać tylko gdy dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna również może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie jeśli ukończyła 16 rok życia i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku orzeczenia o umiarkowanym stopniu. Wypłata tego świadczenia nie jest uzależniona od dochodów rodziny oraz osoby niepełnosprawnej.

Dla opiekunów, którzy z powodu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem zrezygnowali z pracy czeka świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie.


Źródło: Gazeta Wyborcza

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem