Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Ostatni dzwonek na PITID:162

Seria: Aktualności

24/04/2013, dodała: Patrycja Starosta

Częściowe koszty utrzymania osoby niepełnosprawnej można odliczyć od dochodu. Dotyczy to tych, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, jak i samych niepełnosprawnych. Jednak nie wszystkie wydatki mogą zostać odliczone.

Osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej pod warunkiem, że w roku podatkowym osoby niepełnosprawne nie miały dochodów przekraczających 9120 zł. Trzeba też posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Można wtedy odliczyć wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego, na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne. Można także odliczyć koszty poniesione na adaptacje i wyposażenie mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej, a także wydatki na zakup i naprawę sprzętu i urządzeń niezbędnych w rehabilitacji. Kwalifikują się tu także wydatki związane z przystosowaniem samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opłacenie przewodników osób niewidomych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności. Wydatki na przewodnika lub psa asystującego nie mogą jednak przekraczać 2280 zł w roku podatkowym.

Wymagane dokumenty

Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie jakie dokumenty powinny posiadać osoby, które korzystają z ulgi rehabilitacyjnej. Warto jednak zadbać o to, by mieć możliwość uprawdopodobnienia tego, że takie zabiegi miały miejsce. Może to być choćby skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne wystawione przez odpowiedniego lekarza.

Jednak w przypadku korzystania z samochodu nie można odliczyć wszystkich wydatków z nim związanych

Jeśli chodzi o skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, związanej z wydatkami na używanie samochodu, można tylko i wyłącznie uwzględnić wydatki związane stricte z używaniem samochodu. Zarówno bowiem interpretacje podatkowe, jak i orzecznictwo sądów jasno wskazują, że nie można z tego odliczenia skorzystać w przypadku np. opłacenia ubezpieczenia samochodu albo przeprowadzenia jakiegoś remontu – podkreśla Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych Tax Care.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej pod warunkiem, że wydatki na te cele nie zostały w całości sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych, PFRON, NFZ, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub nie zostały zwrócone tym osobom w inny sposób. Tylko w przypadku, gdy dofinansowanie nie pokrywało wszystkich kosztów, podatnik może odliczyć od dochodu różnicę między poniesionymi wydatkami a otrzymaną kwotą.

Przy uldze rehabilitacyjnej dokumenty – dla celów ewentualnej kontroli fiskusa – należy przechowywać 5 lat od końca roku podatkowego, w którym płacimy podatek!

Warto również pamiętać, by przekazać 1% podatku na OPP. Zachęcamy do przekazywania na Fundację SHAMROCK KRS 0000331465.


Źródło: newseria.pl

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem