Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Rynek pracy otwarty dla wszystkichID:195

Seria: Aktualności

05/08/2013, dodała: Patrycja Starosta

W powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim ruszył projekt „Start do biznesu”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowano do 60 kobiet niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub lekkim i pozostają bez zatrudnienia oraz zamieszkują teren powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, włodawskiego, lubartowskiego bądź opolskiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans niepełnosprawnych kobiet na rynku pracy poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Całość potrwa do końca grudnia 2014 roku.

Uwaga! W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 mc-y przed przystąpieniem do projektu.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkoleń oraz nabytych kwalifikacjach. Dodatkowo 35 uczestników może liczyć na dotację na założenie działalności gospodarczej oraz 6 miesięczne wsparcie pomostowe.

Kontakt:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
Ul. Marii Skłodowskiej Curie 3
20-029 Lublin
tel: 81 534 61 91
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem