Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Staże dla niepełnosprawnychID:166

Seria: Aktualności

07/05/2013, dodała: Patrycja Starosta

Nawet 200 osób niepełnosprawnych skorzysta z płatnych staży w administracji publicznej w ramach projektu Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności pod warunkiem posiadania niepełnosprawności sprzężonej.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie przygotowujące do odbycia stażu, a w przyszłości zatrudnienia. Przewidziane są indywidualne i grupowe szkolenia, podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz konsultacje z psychologiem. Na stażystów czekają także trenerzy pracy oraz doradcy zawodowi.

Każdemu uczestnikowi zostanie dobrane miejsce odbywania stażu odpowiadające jego wykształceniu oraz posiadanym kwalifikacjom. Staże odbywać się będą w urzędach administracji publicznej i jednostkach im podległych.

Dzięki przedsięwzięciu 200 osób niepełnosprawnych będzie miało szansę rozpocząć swoją karierę w administracji publicznej. W województwie małopolskim czeka na stażystów 70 miejsc, w śląskim i mazowieckim po 45, w łódzkich urzędach 50 stanowisk, natomiast w wielkopolskim ze staży skorzysta 10 osób, a na Dolnym Śląsku 5 uczestników.

Działanie to jest również ważnym efektem dla zwiększania otwartości urzędów na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Jak do tej pory w administracji publicznej wciąż zatrudnianych jest bardzo mało niepełnosprawnych pracowników. Z informacji rządu o działaniach podejmowanych w 2011 r. (ostatnie dane) na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, wynika, że określone ustawowo minimum - 6 proc. ogólnej liczby etatów - osiągnął tylko Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt potrwa do 31 maja 2014 r. Więcej informacji, dotyczących warunków rekrutacji można znaleźć na stronie Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego


Źródło: onet.pl

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem