Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Szansa dla niewidomychID:198

Seria: Aktualności

14/08/2013, dodała: Patrycja Starosta

Wrocławski oddział Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne szkolenia „Kwalifikacje drogą do pracy!- nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku”.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności osób niepełnosprawnych, które chcą wrócić na rynek pracy. W ramach szkoleń przewidziane są zajęcia grupowe i indywidualne, a w tym: konsultacje ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego, kreacji wizerunku, motywacji, podstaw obsługi komputera. Program zawiera także grupowe warsztaty umiejętności miękkich, takich jak: praca w grupie, zarządzanie czasem, odporność na stres, aktywne formy poszukiwania zatrudnienia, negocjacje i mediacje.

Uczestnicy projektu będą uczestniczyć także w warsztatach z zakładania własnej działalności gospodarczej. Nie zabraknie również szkoleń z zawodowych, podczas których beneficjenci będą mogli poznać tajniki pracy specjalisty ds. marketingu, dziennikarza czy administratora stron internetowych.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepracujące, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane ze względu na dysfunkcję wzroku.

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON.

Więcej informacji i zapisy we Wrocławski Tyflopunkcie.
Rynek 31/32
50-121 Wrocław
tel. 6959665446
wroclaw@szansadlaniewidomych.org


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem