Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Szanse na stypendia dla dolnośląskich maturzystówID:187

Seria: Aktualności

10/07/2013, dodał:

Fundacja Edukacji Międzynarodowej do 31 lipca 2013 roku czeka na wnioski tegorocznych maturzystów, którzy chcą uzyskać stypendia na rok akademicki 2013/2014.

Program adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy rozpoczynają studia w trybie stacjonarnym na polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia do nadawania tytułu naukowego magistra. Dodatkowo kandydat powinien pochodzić z małych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, a dochód na członka w jego rodzinie nie może przekraczać 1120 zł na osobę. Dla najlepszych czeka roczne stypendium w  wysokości 5 tys. zł.

Stypendia ‘pomostowe” są szansa dla studentów, pochodzących z niezamożnych rodzin i małych miejscowości, aby przetrwać najtrudniejszy pierwszy rok na studiach. Organizatorem Programu Stypendiów Pomostowych na terenie całego kraju jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi. Już jedenasty raz na Dolnym Śląsku wraz z Fundacją Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia będzie rekomendować 7 kandydatów, którzy otrzymają stypendia.

Aplikowanie o stypendium pomostowe jest dwuetapowe:

  • I etap to uzyskanie rekomendacji od FEM – Nabór „wniosków o udzielenie rekomendacji" potrwa do końca lipca 2013. Lista osób, które uzyskają rekomendację upoważniającą do wypełnienia wniosku o stypendium pomostowe on-line - zostanie opublikowana w dniu 9 sierpnia 2013 roku na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • II etap to złożenie wniosku on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (do organizatora ogólnopolskiego). Do 14 sierpnia 2013 roku rekomendowani kandydaci będą mieli czas na złożenie wniosków on-line.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: www.fem.org.pl/pomost

 

 


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem