Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Ulga na leki w PITID:153

Seria: Aktualności

28/03/2013, dodał:

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi i odliczyć wydatki na zakup środków farmakologicznych w zeznaniu rocznym.

Prawo do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup  leków przysługuje tylko osobie posiadającej ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Niestety nie wszystkie koszty można wziąć pod uwagę. Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności było wydane na okres zamknięty np. do 30 października 2012r to odliczyć można tylko te leki, które zakupione były przed 30 października. Zakup tych leków musimy mieć udokumentowany fakturami oraz przedłożyć zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności zażywania wskazanych medykamentów przez podatnika.

Jakie kwoty można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł – mówi Marzena Rączkiewicz. To wydatki limitowane.

W praktyce wygląda to tak. Jeśli osoba niepełnosprawna wydała w styczniu 50 zł na leki, w kwietniu i maju po 150 zł, a w lipcu 130 zł w zeznaniu rocznym może odliczyć kwotę 130 zł. Jest to suma stanowiąca nadwyżkę wydaną w danych miesiącach ponad kwotę 100 zł (kwiecień - 50zł, maj - 50zł, lipiec - 30zł co daje łącznie 130zł do odliczenia).

Uwaga! Wysokość wydatków stwierdza się na podstawie dokumentów potwierdzających zakup. Należą do nich: faktura, dowód wpłaty, rachunek, lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, ile oraz za co zostało zapłacone. Dokumentem takim nie jest paragon fiskalny!

Podatników, którzy nie rozliczyli jeszcze PIT zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Shamrock, która rozliczy PIT za Was!


Źródło: Gazeta Prawna

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem