Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Urzędy boją się zatrudniać osoby niepełnosprawneID:200

Seria: Aktualności

19/08/2013, dodała: Patrycja Starosta

Polska administracja publiczna jest coraz lepiej przygotowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pomimo tego urzędy wciąż mają opory przed zatrudnianiem takich osób. Sprawa wyszła na jaw po raporcie NIK.

- Wskaźnik ich zatrudnienia w większości państwowych urzędów nadal nie osiąga ustawowego progu 6 proc. - mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski.

Po zmianie przepisów, które dały większe przywileje niepełnosprawnym w procesie rekrutacji do administracji publicznej zatrudnienie wzrosło tylko o 0,26 pkt. proc. W porównaniu z 2011 rokiem. Jedynie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utrzymał zatrudnienie osób niepełnosprawnych na poziomie 12 proc.

Według NIK główna przyczyną tak niskiego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach są niskie kwalifikacje niepełnosprawnych, małe doświadczenie zawodowe, a także bariery architektoniczne.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem