Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Wraca 7-godzinny czas pracyID:209

Seria: Aktualności

23/01/2014, dodała: Patrycja Starosta

Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Od lipca 2014 roku wracają skrócone normy czasu pracy.

Do 31 grudnia 2011 r. czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym wynosił 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jednak, w wyniku nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm., dalej ustawa o rehabilitacji), czas pracy zmienił się na 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo.

Jedynie lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników mógł wydać zaświadczenie, w którym uzasadnione było stosowanie skróconego czasu pracy do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Oczywiście reguły te nie dotyczyły pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu .

Zmiany wywołały liczne problemy, które sygnalizowali również nasi czytelnicy. Lekarze medycyny pracy twierdzili, że nie mogą sami wydać zaświadczenia o skróceniu do 7 godzin czasu pracy. Ponoć tylko pracodawca kierujący pracownika na badanie mógł wystąpić z prośbą o określenie wymiaru czasu pracy. Oczywiście, pracodawcom było na rękę nie zadawać takowego pytania, żeby przypadkiem nie otrzymać w odpowiedzi zalecenia o skróceniu czasu do 7 godzin.

Wobec zaistniałej sytuacji, art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zaskarżono do Trybunału Konstytucyjnego. 13 czerwca 2013 r. TK wydał wyrok (K17/11), w którym uznał, że uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy niepełnosprawnych od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy jest niezgodne z art. 2 w związku z art. 69 konstytucji. Tym samym, przepisy dotyczące czasu pracy stracą moc obowiązującą z 10 lipca 2014 r., tj. po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 791).

Jeszcze tylko do 9 lipca 2014 roku osoby niepełnosprawne  w stopnie znacznym i umiarkowanym, u których lekarz nie uznał za celowe stosowanie skróconej normy czasu pracy, będą pracować 8 godzin dziennie. Po tym terminie powróci 7-godzinny dzień pracy.

 


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem