Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Wraca skrócony czas pracyID:180

Seria: Aktualności

19/06/2013, dodała: Patrycja Starosta

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający skrócić czas pracy tylko tym osobom niepełnosprawnym, które uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie za niezgodny z konstytucją i nakazał ustawodawcy uregulowanie tej kwestii.

Orzeczenie dotyczy art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepis ten został zmieniony ustawą z 29 października 2010 r. i wprowadził od 1 stycznia 2012 r. zasadę, że osoby niepełnosprawne o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinny pracować 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Skrócony czas pracy przewidziano jedynie dla tych niepełnoprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Jak twierdziła pełnomocnik „Solidarności” Ewa Kędzior zmieniony przepis niestety powodował pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych. Pojawiały się sygnały, że pracodawcy zniechęcają swoich pracowników do występowania do lekarza o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia. Dochodziły słuchy nawet o groźbach utraty pracy.

Zdanie zmieniła również Prokuratura Generalna twierdząc, że przepis jest jednak niezgodny z konstytucją gdyż nie przewiduje sytuacji odwołania się od wydanej decyzji lekarskiej.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny uzależnienie stosowania skróconego czasu pracy od uzyskania zaświadczenia lekarskiego jest niezgodne z art. 2 i art. 69 konstytucji. W myśl tego pierwszego Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, a drugi nakłada na władze publiczne obowiązek realizacji zasady wspierania osób niepełnosprawnych.

Uzasadniając wyrok, Trybunał przypomniał, że skrócone normy czasu pracy dla inwalidów I i II grupy zostały wprowadzone już ponad 30 lat temu i dopiero ostatnia nowelizacja odwróciła te zasady.


Źródło: PA

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem