Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Wysokie kwalifikacje to dobry startID:172

Seria: Aktualności

23/05/2013, dodała: Patrycja Starosta

Fundacja „Normalna Przyszłość” zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w trzeciej edycji projektu „wysokie kwalifikacje szansą na dobry start- wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

 Projekt skierowany jest do niepracujących osób w wieku od 18 do 64 lat, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i zameldowanych w Łodzi lub w powiecie Łódź – Wschód.

Organizatorzy oferują uczestnikom szkolenie z podstaw obsługi komputera, szkolenia które przygotują do pracy na stanowisku pracownika archiwum, wsparcie trenera pracy w poszukiwaniu zatrudnienia oraz wsparcie psychologa i doradcy zawodowego.

Szkolenia prowadzone będą w Łodzi w terminach: 24 czerwca – 19 lipca 2013 r. (podstawy obsługi komputera) i 22 lipca – 9 sierpnia (pracownik archiwum).

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, obiad (+ przerwy kawowe) oraz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.normalnaprzyszlosc.org.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem