Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Wyższe limity dofinansowania wyrobów medycznychID:207

Seria: Aktualności

16/01/2014, dodała: Patrycja Starosta

Wyższe limity finansowania obejmą aparaty słuchowe. Tu jednocześnie poszerzone będzie także grono lekarzy uprawnionych do wystawienia zlecenia do refundacji. Będą mogli je wstawiać także audiolodzy i foniatrzy.

Wyższa będzie też granica finansowania protez kończyn górnych i dolnych np. protezy modularnej w obrębie uda, kul i laski dla niewidomych, a także sprzętu dla chorych na mukowiscydozę.

Jak tłumaczy Ministerstwo, limit na wózek inwalidzki został zmniejszony ponieważ faktyczne ceny rynkowe tego sprzętu są niskie. W zamian zaś zwiększono dofinansowanie na wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich, składany z systemem szybkiego demontażu kół. Prawie dwukrotnie zwiększył się też limit dofinansowania na wózek specjalny, np. wózek elektryczny, stabilizujący plecy i głowę czy z funkcją pionizacji.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem