Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Wyższe stawki rentID:144

Seria: Aktualności

25/02/2013, dodała: Patrycja Starosta

Od 1 marca br. uprawnieni do świadczeń otrzymają o 4 procent wyższą rentę.

Inaczej niż w roku poprzednim, waloryzacja nie będzie kwotowa lecz procentowa. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur to 104 proc.

Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca będzie wynosiła 831,15 zł. To o 31,97 zł więcej niż w do tej pory. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosić  będzie minimum 637,92. Wcześniej wynosiła 613,38 zł.

Od 1 marca wzrośnie także kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od którego uzależnione jest zawieszenie bądź zmniejszenie wypłacanych świadczeń u osób pracujących.  Renta zostanie zawieszona po osiągnięciu miesięcznego przychodu w wysokości 4797,40 zł, zaś zmniejszana w przypadku przekroczenia 2583,30 zł dochodu miesięcznie.

Wzrośnie też kwota dodatku pielęgnacyjnego. Od marca będzie to 203,50 zł – obecnie wynosi  195,67 zł. Nie ma jednak dobrych informacji dla pobierających zasiłek pielęgnacyjny. Jego wysokość nadal pozostanie bez zmian i wynosić będzie 153 zł.

Renta socjalna wynosić będzie 698,17 zł, to o 15,50 zł więcej. Zawieszenie tego świadczenia od 1 marca powodować będzie osiągniecie przychodu w wysokości 2583,30 zł miesięcznie.

Wszystkie kwoty, o których mowa są kwotami brutto.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem