Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Zatrudnienie wspomaganeID:115

Seria: Aktualności

06/11/2012, dodała: Patrycja Starosta

To projekt prowadzony przez fundację Eudajmonia. Jest to kompleksowy instrument skierowany do osób niepełnosprawnych, którym ze względu na rodzaj niepełnosprawności wyjątkowo trudno znaleźć pracę. Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie modelu zatrudnienia wspomaganego.

Zatrudnienie wspomagane bazuje na jednostkowym i podmiotowym podejściu do osoby z niepełnosprawnością. Kwintesencją modelu zatrudnienia wspomaganego jest osoba i funkcja tzw. trenera pracy, którego celem jest rozpoznanie predyspozycji zawodowych. Pomaga on też w znalezieniu stażu czy zatrudnienia, a także wspiera taką osobę  na jej stanowisku pracy aż do momentu uzyskania przez nią samodzielności. Dostarcza wsparcia również pracodawcom i współpracownikom w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika w miejscu pracy. W skrócie można powiedzieć, że trener pracy to swojego rodzaju pomost pomiędzy osobą z niepełnosprawnością, pracodawcą i współpracownikami.

Projekt realizowany będzie w trzech etapach:

1. Prowadzone będą pogłębione diagnozy udzielanego obecnie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami Badania prowadzone będą w Powiatowych Urzędach Pracy, jednostkach Pomocy Społecznej, agencjach zatrudnienia, organizacjach pozarządowych oraz wśród pracodawców.

2. W kolejnym etapie nastąpi testowanie modelu zatrudnienia wspomaganego, które obejmować będzie szereg kompleksowych działań takich jak:

  • szkolenie pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Jednostek Pomocy Społecznej, agencji zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za wsparcie dla osób z niepełnoprawnością,
  • szkolenie dla rodzin osób z niepełnoprawnością,
  • szkolenie trenerów pracy,
  • wsparcie wyjazdowe i stacjonarne dla osób z niepełnosprawnością w celu aktywizacji zawodowej,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, usług szkoleniowych dla osób z niepełnosprawnością,
  • zatrudnienie trenerów pracy współpracujących z osobowymi niepełnosprawnymi rozpoczynającymi aktywność na otwartym rynku pracy.

3. Program uwieńczony zostanie promocją wypracowanych rezultatów w poprzednich etapach, a w tym: wydanie publikacji, zorganizowanie konferencji i seminariów.

Realizatorzy projektu mają nadzieję, że działania te przyczynią się do upowszechnienia zatrudniania wspomaganego wśród pracodawców, jak i publicznych służb wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem