Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

„zDolnyŚląsk” dla uczniów i studentów I rokuID:204

Seria: Aktualności

11/09/2013, dodała: Patrycja Starosta

„zDolnyŚląsk” dla studentów I rokuNa tegorocznych uczniów i absolwentów wszystkich szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa czekają roczne stypendia!

Wniosek o stypendium „zDolny Śląsk” mogą składać sami zainteresowani, ich szkoły lub organizacje społeczne. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży osiągającej ponadprzeciętne wyniki w nauce, mającej na swoim koncie osiągnięcia artystyczne, sportowe lub wyjątkowe dokonania w zakresie działalności społecznej. Dodatkowym kryterium jest miejsce stałego zameldowania na terenie Dolnego Śląska.

Wnioski należy przesyłać do 27 września 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego), tylko drogą pocztową, na adres Fundacji Edukacji Międzynarodowej (53-534 Wrocław, ul. Zielińskiego 38, z dopiskiem na kopercie "zDolny Śląsk") - inna forma złożenia wniosku nie jest dopuszczalna.

Więcej informacji:

Program Stypendialny Zdolny Śląsk

 

 


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem