Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Zmiana stawek przychodów dla rencistów i emerytówID:174

Seria: Aktualności

31/05/2013, dodała: Patrycja Starosta

Zmiana stawek przychodów dla rencistów i emerytówOd 1 czerwca 2013 roku ulegają zmianie stawki przychodów, jakie mogą osiągnąć renciści i emeryci by nie utracić prawa do świadczenia.

Od 1 czerwca 2013 roku renta z tytułu niezdolności do pracy zostanie zmniejszona, gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r. czyli 2618,10 zł.

Świadczenie zostanie całkowicie zawieszone gdy przychód rencisty lub emeryta przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2013 r., czyli 4862,10 zł. (Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) 


Źródło: ZUS

Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem