Zróbmy To Razem
Szkoła językowa Fundacji Shamrock

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeńID:208

Seria: Aktualności

20/01/2014, dodała: Patrycja Starosta

Od 1 kwietnia 2014 roku zostaną zrównane kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnianych na rynku pracy chronionym i otwartym.

Ustawa okołobudżetowa, a właściwie Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, jest ściśle związana z uchwalonym 27 września 2013 r. rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2014. 

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym i chronionym to: 1800 zł dla pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł - z umiarkowanym oraz 450 zł - z lekkim stopniem. Pracodawcy zatrudniający osoby ze schorzeniami specjalnymi otrzymają dodatkowe dofinansowanie w wysokości 600 zł. Kwota na dofinansowanie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy wyniesie w przyszłym roku 3 mld 160 mln zł.

Projekty ustawy wywoływały wiele kontrowersji. Twierdzono, że może grozić to między innymi masowymi zwolnieniami.  Wiceminister finansów Hanna Majszczyk uzasadniając zmiany w dofinansowaniu podkreślała, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych nie spadnie, gdyż przejmie tę funkcję rynek otwarty.


Koniecznie przeczytaj

Młodzi, niepełnosprawni i bezrobotni

Polska polityka promowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest ciągle za mało skuteczna.


Rola sportu w rehabilitacji i akceptacji niepełnosprawności ruchowej

Znane porzekadło głosi: „w zdrowym ciele, zdrowy duch!".


Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne są zjawiskiem powszechnym dla osób niepełnosprawnych.


Partnerzy Zróbmy To Razem